Koronavirus mapa krajů a data

V kategorii naleznete naměřená data, která budou zpracována do grafických výstupů, jako jsou grafy a mapy výskytu koronaviru v České republice. Informace jsou pravidelně aktualizovány z oficiálních zdrojů.