Roušky z nanovlákna

Kontaktní informace

Důležité kontakty, které slouží k zvýšení informovanosti lidí o koronaviru. Dále jsou uvedeny kontakty na hygienické a zdravotní zařízení, kam se můžete obracet při podezření na nákazu koronavirem.

Krajské hygienické stanice