Koronavirus mapa krajů a data

V kategorii naleznete naměřená data, která budou zpracována do grafických výstupů, jako jsou grafy a mapy výskytu koronaviru v České republice. Informace jsou pravidelně aktualizovány z oficiálních zdrojů.

Český epidemiologický semafor PES

PES po krajích a okresech

Druhá mapa ukazuje hodnoty semaforu PES po okresech.

Počet testů za den na tisíc obyvatel jednotlivých zemí